Očkování osob pečující o člověka ve stupni závislosti III.-IV. u příspěvku na péči

30.04.2021

Od 3. května se k očkování proti covid-19 mohou registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Přihlášení k očkování v takovém případě probíhá na portálu crs.mzcr.cz za pomoci speciálního kódu. Kód na svém kontaktním pracovišti předá Úřad práce ČR, a to v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvku na péči. Na očkovacím místě se pak osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, které obdrží při převzetí kódu. Tato skupina hraje nepostradatelnou roli v životech těch, kteří jsou na péči druhých těžce či plně závislí. Více k očkování se dozvíte na www.ceskoockuje.cz.